Toepassing

PVC is een plastic en wordt veel gebruikt omdat het goedkoop is en je het eenvoudig kan ombuigen naar een bepaalde vorm. Zo is speelgoed, waaronder poppen, vaak van PVC gemaakt, maar ook bijvoorbeeld (kinder)servies, emmers, kozijnen en rioleringen. Ook regenkleding en regenlaarzen zijn soms gemaakt van PVC. PVC valt onder de kunststof-identificatiecode 3.

Actuele stand van zaken

PVC ontstaat uit de chemische stof vinylchloride (chlooretheen). Vinylchloride kan kanker veroorzaken. Het gaat dan om blootstelling aan de chemische stof zelf. Je wordt normaal niet blootgesteld aan deze stof omdat er uit producten gemaakt van PVC bijna geen vinylchloride ‘los' kan komen. Ook wanneer kinderen kauwen of zuigen op speelgoed dat (deels) gemaakt is van PVC is het onwaarschijnlijk dat vinylchloride loskomt en ze dit binnenkrijgen.

Voor de productie van PVC worden vluchtige organische stoffen (VOS) als gebruikt. VOS zijn over het algemeen alleen aanwezig in lage concentraties in PVC. Ze verdampen snel, waardoor ze bijna niet aanwezig zijn in PVC. Het is wel goed om nieuw gekochte producten van PVC meteen uit de verpakking te halen en een paar dagen buiten te laten luchten. Zo kunnen eventueel achtergebleven vluchtige organische stoffen verdampen.

Afhankelijk van het product worden er nog extra chemische stoffen aan PVC toegevoegd (additieven). Hierdoor krijgt PVC de eigenschappen waardoor deze geschikt is voor zijn toepassing. 

  • Weekmakers: Een weekmaker zorgt ervoor dat PVC soepeler wordt, bijvoorbeeld in zacht plastic poppen, regenlaarzen en soepele regenjassen. 
  • Kleurstoffen: Deze geven PVC een kleur, bijvoorbeeld bij speelgoed. 
  • (UV-)stabilisatoren. Deze voorkomen verkleuring van PVC door de zon en zorgen ervoor dat het zijn sterkte niet verliest. In het verleden waren de meest gebruikte primaire stabilisatoren verbindingen van lood, cadmium en tin. Omdat er zorgen bestaan over deze chemische stoffen, worden tegenwoordig vaak stabilisatoren gebruikt op basis van calcium.
  • Vlamvertragers: Dit zijn chemische stoffen die het verspreiden van brand vertragen. 
  • Antimicrobiële stoffen (biociden): Biociden worden toegepast om te voorkomen dat PVC wordt aangetast door schadelijke organismen (bijvoorbeeld schimmels en bacteriën).
  • Oplosmiddelen: Deze chemische stoffen worden gebruikt om de plastics te maken. 


In PVC zitten ook dioxines. Dit zijn kankerverwekkende stoffen. Bij het gebruik van producten met PVC erin kan je niet blootgesteld worden aan deze chemische stoffen, aangezien PVC geen dioxines afgeeft. Tijdens verbranding van PVC is blootstelling aan dioxines wel mogelijk.

Risicotoelichting

Producten met PVC erin zijn bij om te gebruiken voor baby’s, kinderen en volwassenen. Als je wilt weten of PVC voorkomt in een specifiek product dan kun je dat navragen bij de leverancier van het product.