Toepassing

PVC is een plastic en wordt veel gebruikt omdat het goedkoop is en je het eenvoudig kan ombuigen naar een bepaalde vorm. Zo is speelgoed, waaronder poppen, vaak van PVC gemaakt, maar ook bijvoorbeeld (kinder)servies, emmers, kozijnen en rioleringen. Ook regenkleding en regenlaarzen zijn soms gemaakt van PVC. PVC valt onder de kunststof-identificatiecode 3.

Actuele stand van zaken

PVC wordt gemaakt met de chemische stof vinylchloride (chlooretheen). Vinylchloride kan kanker veroorzaken. Het gaat dan om blootstelling aan de chemische stof zelf. Je wordt normaal niet blootgesteld aan deze stof, omdat er uit producten die van PVC gemaakt zijn, bijna geen vinylchloride kan vrijkomen. Ook wanneer kinderen kauwen of zuigen op speelgoed dat (deels) gemaakt is van PVC is het onwaarschijnlijk dat vinylchloride loskomt en ze dit binnenkrijgen.

Afhankelijk van het product worden er nog extra chemische stoffen aan PVC toegevoegd (additieven). Hierdoor krijgt PVC de eigenschappen waardoor deze geschikt is voor zijn toepassing.

  • Weekmakers: Een weekmaker zorgt ervoor dat PVC soepeler wordt, bijvoorbeeld in zacht plastic poppen, regenlaarzen en soepele regenjassen. 
  • Kleurstoffen: Deze geven PVC een kleur, bijvoorbeeld bij speelgoed. 
  • (UV-)stabilisatoren. Deze voorkomen verkleuring van PVC door de zon en zorgen ervoor dat het zijn sterkte niet verliest. In het verleden waren de meest gebruikte primaire stabilisatoren verbindingen van lood, cadmium en tin. Omdat deze chemische stoffen schadelijke eigenschappen hebben, worden tegenwoordig vaak stabilisatoren gebruikt op basis van calcium.
  • Vlamvertragers: Dit zijn chemische stoffen om het ontstaan en verspreiden van brand te vertragen. 
  • Anti-microbiële stoffen (biociden): Biociden worden toegepast om te voorkomen dat PVC wordt aangetast door schadelijke organismen (bijvoorbeeld schimmels en bacteriën).  

Sommige additieven zijn vluchtige organische stoffen (VOS) en kunnen in kleine hoeveelheden in PVC zitten. Ze verdampen snel, waardoor ze in de loop van de tijd bijna niet meer in PVC aanwezig zijn. Daarom is het goed om nieuw gekochte producten van PVC uit de verpakking te halen en een paar dagen buiten of in een goed geventileerde ruimte te laten luchten. Zo kunnen eventueel achtergebleven vluchtige organische stoffen verdampen.

PVC bevat geen dioxines en geeft tijdens gebruik ook geen dioxines af. Tijdens verbranding van afval met PVC erin kunnen dioxines worden gevormd. Dioxines zijn kankerverwekkende stoffen. Gecontroleerde verbranding van afval met PVC erin gebeurt bij zeer hoge temperaturen, zodat er vrijwel geen dioxines gevormd worden. Hierdoor is de blootstelling van dioxines aan het milieu over de jaren sterk verminderd.

Risicotoelichting

Producten met PVC erin zijn bij om te gebruiken voor baby’s, kinderen en volwassenen. Als je wilt weten of PVC voorkomt in een specifiek product dan kun je dat navragen bij de leverancier van het product.