In het kort

PVC is een plastic dat wordt gebruikt is zeer verschillende producten, zoals speelgoed, (kinder)servies, emmers, kozijnen en rioleringen. Ook regenkleding en regenlaarzen zijn soms gemaakt van PVC. Producten gemaakt van PVC zijn te gebruiken.

Waarom zit deze stof in producten?

PVC is een plastic en wordt veel gebruikt omdat het goedkoop is en je het eenvoudig in een bepaalde vorm kan buigen. Zo is speelgoed, waaronder poppen, vaak van PVC gemaakt, maar ook bijvoorbeeld (kinder)servies, emmers, kozijnen en rioleringen. Ook regenkleding en regenlaarzen zijn soms gemaakt van PVC. PVC valt onder de kunststof-identificatiecode 3.

Is deze stof veilig?

Producten met PVC zijn bij veilig voor baby’s, kinderen en volwassenen. Als je wilt weten of PVC voorkomt in een specifiek product, dan kun je dat navragen bij de leverancier of producent van het product.

PVC wordt gemaakt met de chemische stof vinylchloride (chlooretheen). Vinylchloride kan kanker veroorzaken. Maar maak je niet te snel zorgen, het gaat dan om blootstelling aan de chemische stof zelf. Je wordt normaal niet blootgesteld aan deze stof, omdat er uit producten die van PVC gemaakt zijn, bijna geen vinylchloride kan vrijkomen. Ook wanneer kinderen kauwen of zuigen op speelgoed dat (deels) gemaakt is van PVC is het onwaarschijnlijk dat vinylchloride loskomt en ze dit binnenkrijgen.

Meer informatie

Toevoegingen aan PVC

Afhankelijk van het product worden er nog extra chemische stoffen aan PVC toegevoegd ( ). Hierdoor krijgt PVC de eigenschappen waardoor deze geschikt is voor zijn toepassing.

VOS in PVC

Sommige additieven zijn vluchtige organische stoffen (VOS) en kunnen in kleine hoeveelheden in PVC zitten. Ze verdampen snel, waardoor ze in de loop van de tijd bijna niet meer in PVC aanwezig zijn. Daarom is het goed om nieuw gekochte producten van PVC uit de verpakking te halen en een paar dagen buiten of in een goed geventileerde ruimte te laten luchten. Zo kunnen eventueel achtergebleven vluchtige organische stoffen verdampen.

Er zitten geen dioxines in PVC

PVC bevat geen dioxines en geeft tijdens gebruik ook geen dioxines af. Tijdens verbranding van afval met PVC erin kunnen dioxines worden gevormd. Dioxines zijn kankerverwekkende stoffen. Gecontroleerde verbranding van afval met PVC erin gebeurt bij zeer hoge temperaturen, zodat er vrijwel geen dioxines gevormd worden. Hierdoor is de blootstelling van dioxines aan het milieu over de jaren sterk verminderd.