Toepassing

Vlamvertragers zijn chemische stoffen die het verspreiden van brand vertragen. Veelgebruikte vlamvertragers zijn de broomhoudende vlamvertragers. Die worden onder andere toegepast in producten als gordijnen, vloerbedekking, banken met stoffen bekleding, keukengerei, elektronica, PUR-schuim en kabels.

 In een product wordt voor vlamvertraging vaak een mengsel van chemische stoffen gebruikt.

Actuele stand van zaken

Veel bekende/gebruikte vlamvertragers , zoals de chloor- en broomhoudende vlamvertragers, zijn slecht voor het milieu en sommige kunnen ook effecten hebben op de gezondheid. Het wel of niet gebruiken van vlamvertragers is dan ook een dilemma. Aan de ene kant kunnen de stoffen levens redden, omdat ze het snel verspreiden van het vuur vertragen zodat minder mensen gewond raken. Aan de andere kant zijn ze niet goed voor het milieu en kunnen de stoffen zich ophopen in je lichaam of hebben ze een hormoonverstorende werking.

Op Europees niveau wordt bij wet bepaald hoe en wanneer je vlamvertragers mag gebruiken als producent. Ook is vastgelegd welke vlamvertragers niet meer zijn toegestaan in consumentenproducten. Sinds 2004 zijn bijvoorbeeld een aantal vlamvertragers verboden. Dit zijn onder andere de polybroomfenylen (PBB’s) en poly-gebromeerde difenylethers (penta-BDE en octa-BDE).

 In sommige landen zoals in Engeland en Ierland worden andere eisen gesteld aan de brandveiligheid van producten. Het behandelen van meubels, gordijnen en bedden met chemische vlamvertragers is daar bij wet verplicht. In Nederland is dit niet in het geval. Daarom kunnen er vlamvertragers zitten in producten die vanuit het buitenland geïmporteerd worden.

Risicotoelichting

Producten die vlamvertragers bevatten zijn bij voor consumenten.

Wel kun je kleine hoeveelheden vlamvertragers binnenkrijgen door het inademen van huisstof. Als je loopt over de vloerbedekking kunnen kleine deeltjes loskomen die je vervolgens in kunt ademen. Via het milieu komen de stoffen in ons voedsel terecht. Je kunt de vlamvertragers daardoor ook binnenkrijgen door voedsel. Hoewel de verschillende vlamvertragers met hetzelfde doel worden toegepast in producten, zijn het verschillende stoffen en ook verschillen de nadelige eigenschappen per individuele chemische vlamvertrager.