In het kort

In glow sticks zit een oxalaatverinding, dimethylftalaat, lichtgevende kleurstof en waterstofperioxide. Als je de gebruiksaanwijzing volgt zijn glow sticks te gebruiken. Als de vloeistof van glow sticks in contact komt met de huid, mond of ogen kan dit tot irritaties leiden. Gooi daarom beschadigde glow sticks altijd weg en laat jonge kinderen nooit zonder toezicht met glow sticks spelen.

Wat zit er in glow sticks?

Glow sticks zijn plastic buisjes met daarin een glazen buisje. In de ene buis zit een vloeistof met een oxalaatverbinding, dimethylftalaat en een lichtgevende kleurstof. In de andere buis zit een vloeistof met dimethylftalaat en waterstofperoxide. Als je de glow stick knakt, breekt de glazen buis. Door daarna goed te schudden mengen de vloeistoffen. Er ontstaat dan een chemische reactie waardoor het staafje licht geeft. Voor iedere kleur wordt een andere lichtgevende kleurstof gebruikt.

Op de verpakking van glow sticks staat niet precies aangegeven welke oxalaatverbinding of lichtgevende kleurstof is gebruikt. Daardoor is het onbekend welke specifieke stoffen in een glow stick zitten. Als oxalaatverbinding wordt vaak difenyloxalaat gebruikt. Welke lichtgevende kleurstof is gebruikt hangt af van de lichtkleur die het staafje geeft. Zo wordt rood bijvoorbeeld gemaakt met rhodamine B en blauw met 9,10-bis(fenylethynyl) anthraceen.

Zijn glow sticks schadelijk voor de gezondheid?

Glow sticks zijn veilig als je ze volgens de aanwijzingen op de verpakking gebruikt. Problemen kunnen wel ontstaan als glow sticks bij het knakken kapotgaan en er vloeistof in de ogen komt. Dit kan ernstige irritatie van de ogen geven. Jonge kinderen steken glow sticks soms in hun mond en kunnen ze kapot bijten. De vloeistof van een glow stick kan lichte irritatie van het mondslijmvlies geven. Wanneer de vloeistof in contact komt met de huid, mond of ogen moet je goed spoelen met water. Ook kan het gebroken glas van het binnenste buisje wondjes veroorzaken in de mond. 

Ingrediënten

In deze ingrediëntenlijst zie je per stof of deze veilig is.

 • Hoe vaak zit het er in?
 • Veilig te gebruiken?

Oplosmiddel

 • Hoe vaak zit het er in?

  Vaak

 • Veilig te gebruiken?

 • Hoe vaak zit het er in?

  Vaak

 • Veilig te gebruiken?

Oxidatiemiddel

 • Hoe vaak zit het er in?

  Vaak

 • Veilig te gebruiken?

Tips

Beschadigingen

Gebruik geen glow sticks met scheurtjes en barsten om contact met de vloeistof te voorkomen. 

Jonge kinderen

Op het etiket van glow sticks staat meestal vanaf welke leeftijd de staafjes geschikt zijn, bijvoorbeeld 5+. Ook staat op de verpakking vaak een symbool dat glow sticks niet geschikt zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar. Laat jonge kinderen niet alleen met glow sticks spelen, zodat je kunt voorkomen dat ze het in hun mond steken.

Online kopen

Let op als je glow sticks online bestelt:

 • Koop je een product bij een Nederlandse webwinkel of webwinkel in het buitenland? Het is altijd goed om op te letten en na te gaan bij wie je iets koopt.

 • Let extra op bij webwinkels die werken met dropshipping: je bestelt dan een product bij een Nederlandse webwinkel, de webwinkel plaatst daarna dezelfde bestelling bij een leverancier in een ander EU-land of daarbuiten. Deze leverancier stuurt het product dan naar je op. Hierdoor kan de webwinkel niet de kwaliteit van het product controleren. Lees meer over dropshipping op de pagina Wet- en regelgeving.

 • Koop je zelf een product bij een webwinkel buiten de Europese Unie? Beoordeel het product dan kritisch voordat je het koopt.

Alternatieven

In plaats van glow sticks kun je op een feestje ook LED-armbanden, blacklights/UV-lampen of glow-in-the-dark-producten gebruiken. Glow-in-the-dark-producten zijn vaak harde plastic voorwerpen en bevatten geen vloeistoffen. Bij glow in the dark wordt een ander soort lichtgevend proces gebruikt. Bij glow in the dark neemt het plastic licht op, en geeft het licht weer af als het donker is.

Verschijningsvormen

Hoe zien glow sticks er uit?

Glow sticks zijn dunne staafjes tussen de tien en veertien centimeter lang. Deze staafjes kun je met verbindingsstukken aan elkaar zetten om zo bijvoorbeeld armbandjes of kettingen te maken. Glow sticks zijn er in veel verschillende kleuren.

Waarvoor worden glow sticks gebruikt?

Glow sticks worden gebruikt als speelgoed, maar ook als feestversiering en persoonlijk beschermingsmiddel binnen de scheepsvaart, defensie en politie of tijdens vissen en survivaltochten. Glow sticks die bedoeld zijn als persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld als lichtgevend hulpmiddel in noodsituaties, zijn veel krachtiger dan de glow sticks die zijn bedoeld als speelgoed of feestversiering.

Als de verpakking aantrekkelijk is gemaakt voor kinderen, met bijvoorbeeld figuurtjes of tekeningen van sprookjesfiguren, kun je er vanuit gaan dat de glow sticks bedoeld zijn als speelgoed. Als je glow sticks in een speelgoedwinkel koopt, vallen ze ook onder speelgoed. Het is belangrijk om de verpakking te controleren of de glow stick geschikt is voor kinderen.

Informatie op het etiket

Keurmerken

Er zijn geen keurmerken of certificeringen speciaal voor glow sticks.

Beweringen en waarschuwingen

Op het etiket van glow sticks kan je onderstaande bewering/waarschuwing tegenkomen:

 • CE-markering staat voor Conformité Européenne. Het is een merkteken waarmee een producent duidelijk maakt dat zijn product voldoet aan de Europese wetgeving rondom veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Het product kan met succes een eventuele keuring doorstaan. Voor de meeste consumentenproducten is een keuring niet verplicht. Let wel op, sommige Chinese producenten verkopen producten met een CE-teken (China Export) dat lijkt op het Europese CE-teken. Meer informatie en de verschillen tussen de twee logo’s vind je op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

 • Op de verpakking van speelgoed dat niet bestemd is voor kinderen jonger dan 3 jaar, maar wel aantrekkelijk kan zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar is een waarschuwing aangebracht. Bijvoorbeeld: ‘Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden’ of ‘Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar’, of je ziet dit logo erop staan. Is speelgoed duidelijk niet geschikt voor kinderen jongeren dan 3 jaar, dan hoeft dit er niet op te staan.

Bewaren en weggooien

Glow sticks kan je weggooien bij het restafval. Eventuele plastic verbindingsstukken kunnen bij het plastic afval.

Meer informatie over het weggooien van producten vind je op de website van Milieu Centraal.

Meer informatie

Wat zegt de wet over glow sticks?

Binnen de Europese Unie zijn er afspraken gemaakt over de richtlijnen waar producten aan moeten voldoen als ze gebruikt worden als speelgoed of persoonlijk beschermingsmiddel. De CE-markering laat zien dat glow sticks voldoen aan de Richtlijn Speelgoed (20019/48/EG) of aan de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (2016/425/EG).

Als een glow stick niet bedoeld is als speelgoed of persoonlijke beschermingsmiddel, dan moet de glow stick voldoen aan de Richtlijn Algemene Productveiligheid (2001/95/EG) en is een CE-markering op de verpakking niet verplicht.