Toepassing

Triclocarban is een desinfecterende stof. Daarnaast wordt het ook in gebruikt als . De concentratie van deze chemische stof bij het gebruik als conserveermiddel is lager dan bij het gebruik als desinfecterende stof.

Triclocarban komt zowel als desinfecterende stof als conserveermiddel voor in onder andere zeep, scheercrèmes, verf, schoonmaakdoekjes en luchtverfrissers.

Actuele stand van zaken

Producenten en importeurs benadrukken vaak het positieve effect van desinfecterende stoffen, zoals triclocarban, op de hygiëne en hun bijdrage aan het voorkomen van ziekte. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat de voordelen laat zien van triclocarban in schoonmaakproducten ten opzichte van producten waar triclocarban niet in zit.

Wettelijk maximum in
In Europa is het gebruik van triclocarban in cosmetica geregeld via de Europese Cosmeticaverordening (1223/2009/EG). Een onafhankelijke, wetenschappelijke commissie van de EU heeft het gebruik van triclocarban in persoonlijke verzorgingsproducten goedgekeurd, omdat dit, in de toegestane dosis, is voor onze gezondheid. Als conserveermiddel mag triclocarban in persoonlijke verzorgingsproducten tot een concentratie van 0.2% aanwezig zijn. En in persoonlijke verzorgingsproducten die je weer van je afspoelt, zoals shampoo, is een concentratie van 1.5% triclocarban toegestaan.

Resistentieontwikkeling
Er is nog veel discussie gaande over triclocarban en resistentieontwikkeling. Resistentieontwikkeling houdt in dat bacteriën ongevoelig worden voor een desinfecterende stof, oftewel resistent. Omdat het gebruik van desinfectiemiddelen met triclocarban door consumenten geen aantoonbare gezondheidswinst opleveren, wordt het gebruik ervan afgeraden. Desinfectiemiddelen met triclocarban erin, ter voorkoming van infecties kun je beter alleen gebruiken als je huisarts het heeft voorgeschreven en je onder begeleiding van een arts of andere deskundige bent.

Risicotoelichting

Bij zijn producten met triclocarban erin veilig te gebruiken.