Toepassing

DEET, ofwel N,N-diethyl-m-toluamide, is een bekende insectenafwerende stof. Insectenafwerende middelen met DEET erin zijn in Nederland verkrijgbaar met concentraties van 10 tot 50%. De hogere concentraties zijn effectiever en werken langer, maar je mag ze weer minder vaak gebruiken op een dag. In andere landen zijn soms insectenafwerende middelen verkrijgbaar met hogere concentraties dan 50% DEET. Deze werken echter niet beter, maar kunnen wel eerder tot vergiftigingsverschijnselen leiden. 

Actuele stand van zaken

DEET is een toegestane insectenafwerende stof in de Europese Unie, en mag worden gebruikt als biocide volgens de Europese Biocidenverordening (528/2012/EU) of de Nederlandse wet gewasbeschermingsmiddelen en .

Een te hoge blootstelling aan DEET kan door schadelijke effecten op het zenuwstelsel leiden tot vergiftigingsverschijnselen, en daarom zijn er beperkingen in het aantal keer per dag en vanaf welke leeftijd dat je DEET mag gebruiken. Volg hiervoor de aanwijzingen op de verpakking. In sommige landen waar gevaarlijke ziekten door muggen worden overgebracht weegt het van mogelijke bijwerkingen door DEET mogelijk niet op tegen het risico van de door muggen overgedragen ziekten. Bekijk voor meer informatie de richtlijnen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).

In insectenafwerende middelen zit DEET meestal in een dat kunststoffen, bijvoorbeeld brillen of horloges, kan aantasten.  

Er bestaan wetenschappelijke studies die aantonen dat onder bepaalde tropische muggen resistentie kan optreden tegen DEET

Risicotoelichting

Als je anti-insectenmiddel met DEET erin gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing van de producent, is dit voor volwassenen. Bij bepaalde doelgroepen, zoals baby’s, (jonge) kinderen en zwangeren is er wel een risico door blootstelling aan DEET.

Hoge concentraties DEET zijn niet geschikt voor baby’s en (jonge) kinderen omdat zij bij het gebruik van anti-insectenmiddel met DEET meer binnen krijgen dan wat nog als veilig wordt beschouwd. Anti-insectenmiddelen met meer dan 10% DEET erin mogen in Nederland niet worden gebruikt op kinderen jonger dan 2 jaar. Bij 20-40% DEET in het middel mag het niet bij kinderen jonger dan 12 jaar worden gebruikt. Hogere concentraties (50%) mogen überhaupt niet gebruikt worden bij kinderen (jonger dan 18 jaar).

DEET wordt vaak afgeraden als je zwanger bent, omdat onderzoek niet goed heeft aangetoond dat er dan geen risico bestaat. Het is in Nederland verstandig om je hieraan te houden. Ben je zwanger en wil je toch een anti-insectenmiddel met DEET gebruiken, gebruik dan in ieder geval middelen die minder dan 20-30% DEET bevatten.  

In landen waar gevaarlijke ziekten door muggen kunnen worden overgebracht gelden andere richtlijnen.

Over het algemeen zijn mensen niet allergisch voor DEET, maar DEET kan wel leiden tot irritatie van huid en ogen. Daardoor kan gebruik van DEET, al dan niet door de combinatie met het oplosmiddel waar het in zit, leiden tot bepaalde huidproblemen zoals uitslag en jeuk, met name op een gevoelige huid.