In het kort

Kieselgoer is een die in de grond aanwezig is en grotendeels uit silica bestaat. Silica zit ook in zand. Kieselgoer wordt in verschillende soorten producten gebruikt. Bijvoorbeeld als in bestrijdingsmiddelen, maar het kan ook een ingrediënt zijn in persoonlijke verzorgingsproducten. Producten met kieselgoer zijn als je ze gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.

Waarom zit deze stof in producten?

Kieselgoer bestaat uit de fossiele restjes van plankton. Het wordt ook wel diatomeeënaarde genoemd. Op sommige plekken kan deze stof uit de grond gedolven worden. Kieselgoer bestaat grotendeels uit een bepaalde vorm van silica. Kieselgoer kent vele toepassingen.

Kieselgoer wordt gebruikt als insecticide. Het kan in strooipoeders tegen mieren zitten, of in poeder tegen bloedluis bij kippen. Het mag in de Europese Unie ook als insecticide in de landbouw (als ) worden gebruikt. Kieselgoer beschadigt het buitenste laagje van insecten. Die drogen daardoor uit en sterven.

Kieselgoer kan ook in persoonlijk verzorgingsproducten zitten, bijvoorbeeld als anti-klontermiddel, of als schuurmiddel in producten zoals tandpasta of scrubs. Er staat dan ‘Diatomeaceous earth’ bij de ingrediënten op het etiket.

Daarnaast wordt kieselgoer ook als in dynamiet gebruikt, of als filtermateriaal.

Is deze stof veilig?

Producten met kieselgoer zijn veilig als je ze gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing. Als een product voor een groot deel bestaat uit kieselgoer, zoals bij strooipoeders tegen insecten, kan het huid- en oogirritatie veroorzaken. Voorkom dat je de stof inademt. Pas dus op als het opstuift. Bewaar en gebruik bestrijdingsmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Meer informatie

Wat zegt de wet over kieselgoer?

Kieselgoer kan in verschillende bestrijdingsmiddelen zitten. Al deze middelen moeten in Nederland zijn toegelaten en een toelatingsnummer hebben (zie de pagina bestrijdingsmiddelenvoor meer informatie).

Voor een aantal middelen met kieselgoer om insecten en mijten te bestrijden geldt nog een uitzondering. Die hebben geen reguliere toelating (en dus ook geen toelatingsnummernummer), maar mogen door een speciale regeling wel worden gebruikt. Zie de pagina RUB-middelen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en ( ) voor meer informatie.