In het kort

Polystyreen is een soort kunststof. Veel plastic producten zijn gemaakt van polystyreen. Bij zijn producten gemaakt van polystyreen .

Waarom zit deze stof in producten?

Polystyreen is een van de meest gebruikte stoffen voor het maken van plastic producten, zoals verpakkingsmateriaal en wegwerpservies. Geëxpandeerd polystyreen (EPS) en geëxtrudeerd polystyreen (XPS) zijn vormen van piepschuim. EPS wordt veel gebruikt als verpakkingsmateriaal en XPS veel als isolatiemateriaal. EPS en XPS vind je ook in producten als surfplanken en voedselverpakkingen.

Polystyreen zit in producten omdat het goedkoop is, goed tegen water kan en lang meegaat. Dat polystyreen lang meegaat is ook een nadeel, want het is moeilijk . Het vergaat dus niet snel in de natuur. Hierdoor kan plastic afval van polystyreen lang in het milieu rondzwerven.

Hoe wordt polystyreen gemaakt?

Polystyreen wordt gemaakt van aardolie. Het is een , gemaakt van losse moleculen styreen. Polystyreen is ook een thermoplast. Dit betekent dat het door middel van hitte vervormbaar is. Aan polystyreen kunnen worden toegevoegd. Hierdoor zet het polystyreen uit en vult een gas, zoals koolstofdioxide (CO2) of pentaan, de lege ruimtes op. Het gas wordt dan 'gevangen’ in het polystyreen, zodat er luchtig materiaal ontstaat. Polystyreen kan op deze manier, door het te verwarmen, blaasmiddelen toe te voegen en daarnaast de microbolletjes samen te persen in platen, bijvoorbeeld worden verwerkt tot EPS en XPS. EPS is een compacte vorm van piepschuim en XPS is een nog veel compactere vorm van piepschuim.

Is deze stof veilig?

Bij normaal gebruik zijn producten van polystyreen veilig.

Meer informatie

Polystyreen in voedsel

Bij het gebruik van polystyreen als voedselverpakking kan styreen in het voedsel terechtkomen. Volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) krijgt iemand ongeveer 0.1 µg (microgram) styreen per kg lichaamsgewicht binnen door het eten van voedsel dat verpakt is in verpakkingsmateriaal van polystyreen. Dit is ongeveer dezelfde hoeveelheid die je binnenkrijgt als je voedsel eet waar van nature styreen in zit. Styreen zit van nature in voedsel als aardbeien, kaneel, koffie en rundvlees. De EFSA heeft beoordeeld dat deze kleine hoeveelheden polystyreen niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

Kunststof identificatiecodes

De identificatiecode op het product (nummer 1 t/m 7 in een driehoek van pijlen) geeft het type plastic aan, dat veel in verpakkingsmateriaal wordt gebruikt. Voor polystyreen is dit nummer 6 en er staat vaak de afkorting PS onder het symbool. Zo kunnen afvalverwerkers plastic op de juiste wijze verzamelen en kan het vervolgens hergebruikt worden. Soms kan je op een product ook deze identificatiecode vinden. Zie de plastic pagina (kopje ‘Kunststof identificatiecodes’) voor meer informatie over de kunststof identificatiecodes.