In het kort

Calciumoxide is een . We noemen het ook wel ongebluste kalk. Het zit in verschillende bouwmaterialen, maar wordt ook in andere producten gebruikt, zoals in voedingsmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Bij zijn producten waar calciumoxide in zit .

Waarom zit deze stof in producten?

Calciumoxide wordt gewonnen uit schelpen of uit kalksteen en wordt gebruikt in bouwmaterialen. In cement zit bijvoorbeeld veel calciumoxide als .

Calciumoxide wordt ook gebruikt in voedingsmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Daarin werkt het als om de zuurgraad te verlagen. Het wordt in kleine hoeveelheden toegevoegd. Bij voedingsmiddelen wordt calciumoxide aangeduid met het E-nummer E529. 

Is deze stof veilig?

Calciumoxide vormt in reactie met water calciumhydroxide. Dat is een bijtende vloeistof (een loog). Daarop moet je letten bij het werken met cement. In nat cement dat nog niet is uitgehard zit veel calciumhydroxide. Huid- of oogcontact met nat cement kan daardoor leiden tot chemische brandwonden.

Bij normaal gebruik zijn producten waar calciumoxide in zit veilig.