Toepassing

Calciumoxide wordt gewonnen uit schelpen of uit kalksteen. Het wordt ook wel ongebluste kalk genoemd. Het wordt gebruikt in verschillende bouwmaterialen. In cement zit bijvoorbeeld veel calciumoxide.

Calciumoxide wordt ook gebruikt voor voedingsmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Daarin werkt het als om de zuurgraad te verlagen. Het wordt het in kleine hoeveelheden toegevoegd. Bij voedingsmiddelen wordt calciumoxide aangeduid met het E-nummer E529. 

Risicotoelichting

Calciumoxide vormt in reactie met water calciumhydroxide. Dat is een bijtende vloeistof (een loog). Hiervan zit veel in nat cement, dat (nog) niet is uitgehard. Daarom kan huid- of oogcontact met nat cement leiden tot chemische brandwonden.

Bij zijn producten waar calciumoxide in zit .