In het kort

Bij zijn producten waar alkylfenolethoxylaten (APEO's) in zitten voor consumenten. Europese bedrijven moeten sinds 2021 toestemming hebben van de Europese commissie om alkylfenolethoxylaten te gebruiken. Alkylfenolethoxylaten zijn namelijk schadelijk zijn voor het milieu.

Waarom zit deze stof in producten?

Alkylfenolethoxylaten (APEO's) is een groep van stoffen.

De bekendste stoffen uit de groep zijn nonylfenolethoxylaten (NPE's) en octylfenolethoxylaten (OPE’s). NPE’s en OPE’s zijn niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen. NPE’s worden in chemische processen gebruikt. Bijvoorbeeld bij het maken van rubber banden en andere rubber producten en bij de productie van textielvezels voor bijvoorbeeld T-shirts. Verder worden NPE’s gebruikt als in lijmen. Producten met NPE’s komen soms ook weer in andere producten terecht, zoals in de onderlagen van tapijt via lijm. OPE’s worden gebruikt voor onderzoek in laboratoria, zoals voor diagnostische testen van monsters afkomstig uit het menselijk lichaam, waaronder bloed.

Daarnaast worden NPE’s en OPE’s gebruikt als , verharder, emulgator of in coatings, verven en inkten. Ook kunnen NPE’s en OPE’s in hele lage concentratie in de extractievloeistof van corona zelftesten zitten. Deze stof zorgt ervoor dat het virus kapotgaat en de vrijkomen om te meten.

Is deze stof veilig?

Sinds 2021 mogen Europese bedrijven bepaalde NPE’s en OPE’s alleen gebruiken als ze daar toestemming voor hebben gekregen van de Europese commissie. Deze NPE’s en OPE’s zijn namelijk schadelijk zijn voor het milieu. Gooi daarom na gebruik de corona zelftest met extractievloeistof weg bij het restafval en spoel de vloeistof niet door de wasbak of het toilet.

Bij normaal gebruik zijn producten waar alkylfenolethoxylaten in zitten veilig voor consumenten.

Meer informatie

Wat zegt de wet over alkylfenolethoxylaten?

Alkylfenolethoxylaten moeten voldoen aan de Europese wetgeving voor het gebruik van chemische stoffen, de REACH verordening (1907/2006/EG). Bepaalde NPE’s en OPE’s staan op de lijst met zeer zorgwekkende stoffen van ECHA, het Europees Chemicaliën Agentschap, en is autorisatie-plichtig. Dit betekent dat bedrijven deze groep van stoffen alleen mogen gebruiken na goedkeuring. De Europese Commissie geeft deze toestemming alleen als een bedrijf de beheerst en uiteindelijk vervangt door veiligere alternatieven. In de toekomst mogen bedrijven deze groep van stoffen helemaal niet meer gebruiken.

Waarom staan bepaalde NPE’s en OPE’s op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen?

NPE’s en OPE’s kunnen via afvalwater in het milieu terechtkomen. Eenmaal in het milieu worden deze stoffen afgebroken naar nonylfenol, een stof die hormoonverstorende effecten heeft op vissen.