In het kort

Alkylfenolethoxylaten (APEO's) mogen sinds 2021 niet meer in producten worden gebruik, omdat ze schadelijk zijn voor het milieu. Producten die zijn gemaakt vóór 2021 en nog wel alkylfenolethoxylaten bevatten, zijn bij voor baby's, kinderen en volwassenen.

Waarom zit deze stof in producten?

Alkylfenolethoxylaten (APEO's) is een groep van stoffen. De bekendste stoffen uit de groep zijn nonylfenolethoxylaten (NPE's) of nonoxynolen. Sinds 2021 mogen Europese bedrijven alkylfenolethoxylaten alleen gebruiken, produceren of importeren als ze daar toestemming voor hebben. Dit betekent dat deze stoffen tot een bepaalde datum onder bepaalde voorwaarden mogen worden gebruikt, geproduceerd of geïmporteerd. In de toekomst mag deze groep van stoffen helemaal niet meer worden gebruikt, geproduceerd of geïmporteerd. 

Nonylfenolethoxylaten zijn niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen en werden gebruikt in chemische processen. Bijvoorbeeld bij de productie van rubberbanden en andere rubberproducten. In producten werden alkylfenolethoxylaten gebruikt in coatings, verven en inkten, waar ze als , verharder en werkten. Of bijvoorbeeld in lijm als . Producten met alkylfenolethoxylaten kwamen soms ook weer in andere producten terecht. Bijvoorbeeld via de lijm in de onderlagen van tapijt

Is deze stof veilig?

Alkylfenolethoxylaten mogen sinds 2021 niet meer in producten zitten, om het milieu te beschermen. Producten die vóór 2021 zijn gemaakt en nog wel alkylfenolethoxylaten bevatten, zijn bij normaal gebruik veilig voor baby's, kinderen en volwassenen.  

Meer informatie

Verbod op alkylfenolethoxylaten in verband met milieu

Alkylfenolethoxylaten kunnen via afvalwater in het milieu terechtkomen. Eenmaal in het milieu worden deze stoffen afgebroken naar nonylfenol, een stof die hormoonverstorende effecten heeft op vissen. Om het milieu te beschermen mogen alkylfenolethoxylaten sinds 2021 niet meer gemaakt, gebruikt of geïmporteerd worden, tenzij bedrijven daarvoor toestemming hebben gekregen. Deze toestemming wordt alleen gegeven als de worden beheerst en alkylfenolethoxylaten uiteindelijk worden vervangen door veiligere alternatieven. In de toekomst mogen deze stoffen helemaal niet meer gemaakt, gebruikt of geïmporteerd worden.