In het kort

Producten waar alkylfenolethoxylaten (APEO's) inzitten, zijn bij voor baby's, kinderen en volwassenen. Europese bedrijven moeten sinds 2021 toestemming hebben van de Europese commissie om alkylfenolethoxylaten te gebruiken, produceren of importeren. Alkylfenolethoxylaten zijn namelijk schadelijk zijn voor het milieu. Een bedrijf krijgt toestemming als ze de beheerst en alkylfenolethoxylaten uiteindelijk vervangt door veiligere alternatieven. 

Waarom zit deze stof in producten?

Alkylfenolethoxylaten (APEO's) is een groep van stoffen. De bekendste stoffen uit de groep zijn nonylfenolethoxylaten (NPE's) of nonoxynolen. Sinds 2021 mogen Europese bedrijven alkylfenolethoxylaten alleen gebruiken, produceren of importeren als ze daar toestemming voor hebben. Dit betekent dat ze de stoffen tot een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden mogen gebruiken, produceren of importeren. In de toekomst mag deze groep van stoffen helemaal niet meer worden gebruikt, geproduceerd of geïmporteerd.

Nonylfenolethoxylaten zijn niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen en werden gebruikt in chemische processen. Bijvoorbeeld bij de productie van rubberbanden en andere rubberproducten. In producten werden alkylfenolethoxylaten gebruikt in coatings, verven en inkten, waar ze als , verharder en werkten. Of bijvoorbeeld in lijm als . Producten met alkylfenolethoxylaten kwamen soms ook weer in andere producten terecht. Bijvoorbeeld via de lijm in de onderlagen van tapijt

Daarnaast kan octyl-/nonylfenolethoxylaat in hele lage concentratie in de extractievloeistof van corona zelftesten zitten. Deze stoffen zorgen ervoor dat het virus kapotgaat en de vrijkomen om te meten. Omdat de stof in hele lage concentraties aanwezig is, zijn corona zelftesten met octyl-/nonylfenolethoxylaat bij normaal gebruik veilig.

Is deze stof veilig?

Producten die alkylfenolethoxylaten bevatten, zijn bij normaal gebruik veilig voor baby's, kinderen en volwassenen. Om het milieu te beschermen mogen alkylfenolethoxylaten sinds 2021 niet meer in producten zitten, tenzij een bedrijf daar toestemming voor heeft en de risico’s voldoende beheerst.

Meer informatie

Verbod op alkylfenolethoxylaten in verband met milieu

Alkylfenolethoxylaten kunnen via afvalwater in het milieu terechtkomen. Eenmaal in het milieu worden deze stoffen afgebroken naar nonylfenol, een stof die hormoonverstorende effecten heeft op vissen. Om het milieu te beschermen mogen alkylfenolethoxylaten sinds 2021 niet meer gemaakt, gebruikt of geïmporteerd worden, tenzij bedrijven daarvoor toestemming hebben gekregen. Deze toestemming wordt alleen gegeven als de risico's worden beheerst en alkylfenolethoxylaten uiteindelijk worden vervangen door veiligere alternatieven. In de toekomst mogen deze stoffen helemaal niet meer gemaakt, gebruikt of geïmporteerd worden.