Toepassing

Polyacrylamide is een synthetische , dat gevormd wordt door acrylamide moleculen chemisch aan elkaar te koppelen. De stof heeft meerdere eigenschappen en komt in verschillende producten voor. Zo werkt het onder andere als en . Bij de productie van papier wordt polyacrylamide gebruikt als hulpstof om vezels en vulstoffen in papier te hechten. Daarnaast zit het soms in persoonlijke verzorgingsproducten. Bijvoorbeeld als verdikkingsmiddel in crèmes of als fixeermiddel in haarlak.

Actuele stand van zaken

Acrylamide

Polyacrylamide is op zichzelf geen gevaarlijke stof, maar tijdens de productie van deze stof is er altijd een klein overblijfsel van de acrylamide moleculen die niet polymeriseren (chemisch gekoppeld worden). Polyacrylamide is dus altijd een klein beetje vervuild met acrylamide. Studies met dierproeven tonen aan dat acrylamide kanker, en schade aan het zenuwstelsel en de hersenen kan veroorzaken. Daarom bestaan er zorgen over de blootstelling aan acrylamide in producten. 

Acrylamide in voeding

Acrylamide krijg je ook binnen via voeding. Deze stof kan namelijk ontstaan bij het verhitten van zetmeelrijke voedingsmiddelen. Het komt voor in bijvoorbeeld chips en patat. Op de website van het Voedingscentrum vind je meer informatie over de voedingsmiddelen waar acrylamide in voor kan komen en hoe je de hoeveelheid acrylamide die je via voedsel binnenkrijgt kunt verminderen.  

Acrylamide in cosmetica

In de Europese Cosmeticaverordening (1223/2009/EG) is de maximale hoeveelheid acrylamide, die als vervuiling in cosmetische producten mag achterblijven, vastgesteld. In producten die je op het lichaam aanbrengt en niet uitspoelt of afveegt mag maximaal 0,1 acrylamide zitten. Voor alle overige producten mag er maximaal 0,5 ppm acrylamide zitten. Bij deze hoeveelheden zijn persoonlijke verzorgingsproducten te gebruiken en dragen ze maar zeer beperkt bij aan de totale blootstelling aan acrylamide.

Risicotoelichting

met polyacrylamide erin zijn bij veilig te gebruiken.