In het kort

Lithium zit vaak in batterijen, waar het zorgt voor het vrijkomen van de energie. Bij zijn producten met lithium erin .

Waarom zit deze stof in producten?

Lithium is een alkalimetaal dat vooral gebruikt wordt in batterijen en accu's. Ook zit lithium als zoutvorm in medicijnen voor bipolaire stoornissen.

Is deze stof veilig?

Bij gebruik volgens de instructies op de verpakking zijn producten met lithium erin veilig. Vermijd rechtstreeks contact met lithium. Wanneer lithium in contact komt met je huid of ogen kan dit voor ernstige brandwonden zorgen. 

Let op dat producten met lithium niet in contact komen met water. Lithium reageert heftig met water. Hierbij kunnen gassen ontstaan die spontaan vlam kunnen vatten. Verhalen in het nieuws over spontaan ontbrandende en ontploffende batterijen gaan vrijwel altijd over batterijen waar lithium in zit.