In het kort

Lithium zit vaak in batterijen, waar het zorgt voor het vrijkomen van de energie. Bij zijn producten met lithium erin .

Waarom zit deze stof in producten?

Lithium is een alkalimetaal dat vooral gebruikt wordt in batterijen en accu's. Ook zit lithium als zoutvorm in medicijnen voor bipolaire stoornissen.

Is deze stof veilig?

Bij gebruik volgens de instructies op de verpakking zijn producten met lithium erin veilig. Vermijd rechtstreeks contact met lithium. Dit kan gebeuren bij lekkende batterijen. Wanneer lithium in contact komt met je huid of ogen kan dit voor ernstige brandwonden zorgen. 

Let op dat batterijen met lithium niet in contact komen met water. Gebeurt dit wel, dan kunnen gassen ontstaan die spontaan vlam kunnen vatten. Verhalen in het nieuws over spontaan ontbrandende en ontploffende batterijen gaan vrijwel altijd over batterijen waar lithium in zit.