Toepassing

Lithium is een alkalimetaal dat voor verschillende toepassingen wordt gebruikt. Een bekend voorbeeld is de batterij voor huishoudelijk gebruik. Daarnaast wordt lithium in ionvorm (dat wil zeggen in de zoutvorm) ook als medicijn voor bipolaire stoornissen gebruikt.

Actuele stand van zaken

Lithium reageert heftig in contact met water. Hierbij kunnen gassen (waterstof) ontstaan die spontaan vlam kunnen vatten. Verhalen in het nieuws over spontaan ontbrandende en ontploffende batterijen gaan vrijwel altijd over batterijen waar lithium in zit.  

Wanneer lithium rechtstreeks in contact komt met de huid en ogen kan dit voor ernstige brandwonden zorgen. 

Risicotoelichting

Bij gebruik volgens de instructies op de verpakking zijn producten met lithium erin .