In het kort

Imidacloprid doodt insecten zoals vlooien en mieren. Het zit daarom in anti-vlooienmiddel en anti-mierenmiddel. Bij zijn producten met imidacloprid . Imidacloprid kan irriterend zijn voor de slijmvliezen, de huid en de ogen. Vermijd daarom contact met de huid en ogen. Als je gevoelig bent voor imidacloprid, kun je een allergische reactie krijgen na contact met de huid. Houd producten met imidacloprid buiten het bereik van kinderen.

Waarom zit deze stof in producten?

Imidacloprid is een stof die valt onder de groep neonicotinoïden. Imidacloprid zit in diergeneesmiddelen om vlooien bij katten en honden te bestrijden. Je kan bijvoorbeeld druppels aanbrengen op de huid van je huisdier (spot-on genoemd) en het zit in halsbanden tegen vlooien. Bij bijvoorbeeld varkens, kippen en koeien mag imidacloprid niet gebruikt worden. Mensen zouden anders door het eten van vlees en eieren imidacloprid binnen kunnen krijgen.

Imidacloprid zit ook in producten ( ) om insecten, zoals mieren, te bestrijden. Als anti-mierenmiddel mag het alleen in lokdoosjes gebruikt worden, zodat andere insecten er niet zomaar bij kunnen. Vaak zijn lokdoosjes met imidacloprid bedoeld voor de bestrijding van specifieke, exotische mieren, zoals de faraomier of de Argentijnse mier, die moeilijk met andere stoffen te bestrijden zijn.

Ook wordt imidacloprid gebruikt als in de landbouw. Het mag alleen in kassen worden gebruikt, omdat imidacloprid bijensterfte veroorzaakt.

Is deze stof veilig?

Imidacloprid kan irriterend zijn voor de slijmvliezen, de huid en de ogen. Contact met de huid en ogen moet je dan ook vermijden. Je mag daarom niet roken, eten of drinken terwijl je met producten met imidacloprid erin werkt. Was je handen na gebruik van deze producten.

Heb je je hond of kat aan anti-vlooienbehandeling gegeven met imidacloprid? Zorg dan dat je je huisdier niet aait totdat de behandelde plek droog is. Slaap ook niet met je huisdier in één bed als je deze net behandeld hebt. Lees altijd de bijsluiter voor instructies.

Bij normaal gebruik zijn producten met imidacloprid veilig. Sommige mensen zijn gevoelig voor imidacloprid en kunnen allergische reacties krijgen na contact met de huid. Als je weet dat je allergisch bent voor imidacloprid, kies dan voor een product zonder imidacloprid.

Houd producten met imidacloprid altijd buiten het bereik van kinderen. Jonge kinderen stoppen vaak van alles in hun mond en kunnen het zo per ongeluk binnenkrijgen. Daarbij zijn zij gevoeliger voor imidacloprid door hun lagere lichaamsgewicht.

Meer informatie

Imidacloprid in het nieuws

Imidacloprid en andere neonicotinoïden zijn in het nieuws geweest, omdat ze sterfte bij bijen veroorzaken. Imidacloprid mag daarom nu minder gebruikt worden als gewasbeschermingsmiddel in de landbouw. Teveel imidacloprid kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en voor het milieu.

Wat zegt de wet over imidacloprid?

In de Wet Dieren staat dat de producent van een diergeneesmiddel moet kunnen laten zien dat het product werkzaam is en geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens, dier en omgeving, wanneer het gebruikt wordt volgens de voorschriften. Deze wet is gebaseerd op Europese regelgeving. Het Bureau Diergeneesmiddelen coördineert de toelating. Imidacloprid mag niet worden gebruikt als diergeneesmiddel bij bijvoorbeeld koeien, varkens en kippen. Mensen zouden anders door het eten van vlees en eieren imidacloprid binnen kunnen krijgen.

Voordat gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen worden verkocht, moeten ze toegelaten zijn door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( ) en aan een groot aantal eisen voldoen. Deze eisen gaan over zowel de veiligheid van de gebruiker en het milieu als over de werkzaamheid van de middelen. De eisen voor gewasbeschermingsmiddelen zijn vastgelegd in de Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (1107/2009/EU). De eisen voor biociden zijn vastgelegd in de Europese Biocidenverordening (528/2012/EU). Alle landen in de Europese Unie moeten ervoor zorgen dat deze eisen nageleefd worden. Producenten en importeurs moeten ervoor zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen die op de markt komen veilig zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen door producenten en importeurs.