Toepassing

Imidacloprid, een stof die valt onder de groep neonicotinoïden, wordt gebruikt in diergeneesmiddelen voor de bestrijding van vlooien in katten en honden. Dit kan in vorm van druppels die je gemakkelijk kan aanbrengen op de huid van je huisdier (spot-on genoemd) en halsbanden. Imidacloprid mag niet gebruikt worden bij voedselproducerende dieren, zoals varkens, kippen en koeien.

Imidacloprid wordt ook gebruikt als in de landbouw. Het mag alleen in gesloten kassen worden gebruikt, omdat imidaclopridin verband wordt gebracht met bijensterfte. Tot slot is imidacloprid te vinden in producten om insecten, zoals mieren, te bestrijden. 

Actuele stand van zaken

De Wet Dieren schrijft voor dat de producent van een diergeneesmiddel moet kunnen aantonen dat het middel werkzaam is en geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens, dier en omgeving, wanneer het gebruikt wordt volgens de voorschriften. Deze wet is gebaseerd op Europese regelgeving. De toelating wordt gecoördineerd door Bureau Diergeneesmiddelen.

Ditzelfde geldt voor het gebruik van imidacloprid als gewasbeschermingsmiddel en biocide. In de Wet gewasbeschermingsmiddelen en , dat gebaseerd is op Europese regelgeving, staat dat het voor de gezondheid van de mens en voor het milieu tot een minimum beperkt moet worden. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( ) besluit of een product toegelaten wordt in Nederland.
Imidacloprid mag niet worden gebruikt als diergeneesmiddel voor voedselproducerende dieren zoals koeien, varkens en kippen. De NVWA houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen door producenten en importeurs.

In het nieuws
Imidacloprid en andere neonicotinoïden zijn in het nieuws geweest vanwege schade voor het milieu. Het veroorzaakt sterfte bij bijen. Deze stof mag dan ook minder vaak gebruikt worden als gewasbeschermingsmiddel in de landbouw. Teveel imidacloprid kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid en milieu.

Risicotoelichting

Imidacloprid kan irriterend zijn voor de slijmvliezen, de huid en de ogen. Contact met de huid en ogen moet vermeden worden. Je mag daarom niet roken, eten of drinken terwijl je met imidacloprid werkt. Was je handen na gebruik van producten met imidacloprid erin. Ook mag je de hond of kat niet aaien totdat de behandelde plek droog is. Slaap ook niet met je huisdier in één bed als deze net behandeld is. Lees altijd de bijsluiter voor instructies. 

Bij zijn producten met imidacloprid erin . Sommige mensen zijn gevoelig voor imidacloprid en kunnen allergische reacties krijgen na contact met de huid. Als je weet dat je allergisch bent voor imidacloprid, kun je beter een product zonder imidacloprid erin kiezen.

Jonge kinderen snappen nog niet altijd dat diergeneesmiddelen niet bedoeld zijn om op te eten en vinden alles interessant om te proberen en proeven. Daarbij zijn zij gevoeliger voor imidacloprid door hun lage lichaamsgewicht. Houd producten met imidacloprid daarom altijd buiten het bereik van kinderen.