In het kort

Imidacloprid doodt insecten, zoals vlooien en mieren. Het zit daarom in anti-vlooienmiddel en anti-mierenmiddel. Bij zijn producten met imidacloprid . Imidacloprid kan de slijmvliezen, de huid en de ogen irriteren. Vermijd daarom direct contact met imidacloprid. Als je gevoelig bent voor imidacloprid, kun je een allergische reactie krijgen na contact met de huid. Houd producten met imidacloprid buiten het zicht en bereik van kinderen.

Waarom zit deze stof in producten?

Imidacloprid is een stof die valt onder de groep neonicotinoïden. Imidacloprid zit in diergeneesmiddelen om vlooien bij katten en honden te bestrijden. Je kan bijvoorbeeld druppels aanbrengen op de huid van je huisdier (spot-on genoemd) en het zit in halsbanden tegen vlooien. Bij bijvoorbeeld varkens, kippen en koeien mag imidacloprid niet gebruikt worden. Mensen zouden anders door het eten van vlees en eieren imidacloprid binnen kunnen krijgen.

Imidacloprid zit ook in producten ( ) om insecten, zoals mieren, te bestrijden. Als anti-mierenmiddel mag het alleen in lokdoosjes zitten, zodat andere insecten er niet zomaar bij kunnen. Vaak zijn lokdoosjes met imidacloprid bedoeld voor de bestrijding van specifieke, exotische mieren, zoals de faraomier of de Argentijnse mier. Deze mieren zijn moeilijk met andere stoffen te bestrijden.

Door het veroorzaken van bijensterfte mag imidacloprid niet meer gebruikt worden als in de landbouw.

Is deze stof veilig?

Imidacloprid is giftig bij inslikken en kan de slijmvliezen, de huid en de ogen irriteren. Vermijd daarom direct contact met imidaclopid. Je mag daarom niet roken, eten of drinken terwijl je met producten met imidacloprid erin werkt. Was je handen na gebruik van deze producten. Sommige mensen zijn gevoelig voor imidacloprid en kunnen allergische reacties krijgen na contact met de huid. Als je weet dat je allergisch bent voor imidacloprid, kies dan voor een product zonder imidacloprid. Bij normaal gebruik zijn producten met imidacloprid veilig. Gebruik een product wel altijd volgens de gebruiksaanwijzing.

Heb je je hond of kat aan anti-vlooienbehandeling gegeven met imidacloprid? Zorg dan dat je je huisdier niet aait totdat de behandelde plek droog is en niet meer zichtbaar is. Slaap ook niet met je huisdier in één bed als je deze net behandeld hebt. Lees altijd de bijsluiter voor instructies.

Houd producten met imidacloprid altijd buiten het zicht en bereik van kinderen. Jonge kinderen stoppen vaak van alles in hun mond en kunnen het zo per ongeluk binnenkrijgen. Ook zijn zij gevoeliger voor imidacloprid door hun lagere lichaamsgewicht.

Meer informatie

Imidacloprid in het nieuws

Imidacloprid en andere neonicotinoïden zijn in het nieuws geweest, omdat ze bijensterfte veroorzaken. Daarom mag imidacloprid niet meer gebruikt worden als gewasbeschermingsmiddel in de landbouw. Veel andere neonicotinoïden mogen ook niet meer of alleen beperkt worden gebruikt. Blootstelling aan te veel imidacloprid kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en voor het milieu.

Wat zegt de wet over imidacloprid?

In de Europese en daarmee ook Nederlandse wetgeving (Verordening (EU) 2019/6) staat dat de producent van een diergeneesmiddel moet kunnen laten zien dat het product werkzaam is en geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens, dier en omgeving, wanneer het gebruikt wordt volgens de voorschriften. Het Bureau Diergeneesmiddelen coördineert de toelating. Imidacloprid mag niet worden gebruikt als diergeneesmiddel bij bijvoorbeeld koeien, varkens en kippen. Mensen zouden anders door het eten van vlees en eieren imidacloprid binnen kunnen krijgen binnen kunnen krijgen.

Voordat gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen worden verkocht, moeten ze toegelaten zijn door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( ) en aan een groot aantal eisen voldoen. Deze eisen gaan over zowel de veiligheid van de gebruiker en het milieu als over de werkzaamheid van de middelen. De eisen voor gewas-beschermingsmiddelen zijn vastgelegd in de Verordening Gewasbeschermings-middelen (1107/2009/EU). De eisen voor biociden zijn vastgelegd in de Europese Biocidenverordening (528/2012/EU). Alle landen in de Europese Unie moeten ervoor zorgen dat deze eisen nageleefd worden. Producenten en importeurs moeten ervoor zorgen dat gewasbeschermingsmiddelen die op de markt komen veilig zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen door producenten en importeurs.