Toepassing

Hydrofluoro-olefins (HFO’s) zijn . Dit zijn gasvormige stoffen, die in bijvoorbeeld isolatie PUR-schuim zitten om ruimtes (cellen) in het uitgeharde schuim op te vullen. HFO’s worden ook gebruikt als koelmiddel in airco’s en koelkasten, en als drijfgas in spuitbussen.

Actuele stand van zaken

HFO’s worden steeds vaker gebruikt in plaats van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), omdat ze beter zijn voor het milieu. HFK’s, die vroeger veel gebruikt werden, zijn namelijk sterke broeikasgassen die lang in de atmosfeer aanwezig blijven. Het gebruik van deze milieuvervuilende HFK’s in gespoten vloerisolatie is daarom vanaf  2023 verboden. Dit staat beschreven in de Europese Verordening (517/2014)  . 

Blaasmiddelen, zoals HFO’s, blijven lang aanwezig in uitgehard isolatie PUR-schuim. Ze komen langzaam en in lage concentraties vrij, ook bij goed uitgehard schuim. 

Er zijn bij recent onderzoek door de Gezondheidsraad over gespoten PUR-schuim geen concrete aanwijzingen gevonden dat blaasmiddelen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar de eventuele gevolgen van langdurige blootstelling zijn slechts beperkt onderzocht. 

Risicotoelichting

Producten die HFO’s bevatten zijn bij gebruik volgens de aanwijzingen en richtlijnen voor consumenten.