In het kort

Hydrofluoro-olefins (HFO’s) zijn gasvormige stoffen. Ze kunnen voorkomen in isolatie PUR-schuim, airco’s en koelkasten. Producten die HFO’s bevatten zijn bij gebruik volgens de aanwijzingen en richtlijnen voor consumenten.

Waarom zit deze stof in producten?

Hydrofluoro-olefins (HFO’s) zijn . Dit zijn gasvormige stoffen, die in bijvoorbeeld isolatie PUR-schuim zitten om ruimtes (cellen) in het uitgeharde schuim op te vullen. HFO’s worden ook gebruikt als koelmiddel in airco’s en koelkasten en als drijfgas in spuitbussen.

Is deze stof veilig?

Producten die HFO’s bevatten zijn bij gebruik volgens de aanwijzingen en richtlijnen veilig voor consumenten.

Meer informatie

HFO’s vervangen HFK’s

HFO’s worden steeds vaker gebruikt in plaats van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), omdat ze beter zijn voor het milieu. HFK’s, die vroeger veel gebruikt werden, zijn namelijk sterke broeikasgassen die lang in de atmosfeer aanwezig blijven. Het gebruik van deze milieuvervuilende HFK’s in gespoten vloerisolatie is daarom vanaf 2023 verboden. Dit staat beschreven in de Europese Verordening (517/2014). 

Blootstelling aan HFO’s bij isolatie PUR-schuim

Blaasmiddelen, zoals HFO’s, blijven lang aanwezig in uitgehard isolatie PUR-schuim. Ze komen langzaam en in lage concentraties vrij, ook bij goed uitgehard schuim. 

Er zijn bij onderzoek door de Gezondheidsraad naar gespoten PUR-schuim geen concrete aanwijzingen gevonden dat blaasmiddelen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar de mogelijke gevolgen van langdurige blootstelling zijn slechts beperkt onderzocht.