In het kort

Fluralaner doodt parasieten en zit daarom in anti-vlooienmiddelen. Bij zijn producten met fluralaner . Fluralaner kan de huid en de ogen irriteren. Vermijd daarom direct contact met fluralaner. Als je gevoelig bent voor fluralaner, kun je een allergische reactie krijgen na contact met de huid. Houd producten met fluralaner buiten het zicht en bereik van kinderen.

Waarom zit deze stof in producten?

Fluralaner zit in diergeneesmiddelen om vlooien en teken bij katten en honden te bestrijden. Je kan bijvoorbeeld druppels aanbrengen op de huid van je huisdier (spot-on genoemd) of tabletten met fluralaner geven. Fluralaner mag ook gebruikt worden bij pluimvee, zoals kippen, om bloedluis te bestrijden.

Is deze stof veilig?

Fluralaner is giftig bij inslikken en kan de huid en de ogen irriteren. Direct contact met fluralaner moet je dan ook vermijden. Je mag daarom niet roken, eten of drinken terwijl je met producten met fluralaner erin werkt. Was je handen na gebruik van deze producten. Draag wegwerphandschoenen als deze bij het product geleverd zijn. Sommige mensen zijn gevoelig voor fluralaner en kunnen allergische reacties krijgen na contact met de huid. Als je weet dat je allergisch bent voor fluralaner, kies dan voor een product zonder deze stof. Bij normaal gebruik zijn producten met fluralaner veilig. Gebruik een product wel altijd volgens de gebruiksaanwijzing.

Heb je je hond of kat aan anti-vlooienbehandeling gegeven met fluralaner? Zorg dan dat je je huisdier niet aait totdat de behandelde plek droog en niet meer zichtbaar is. Slaap ook niet met je huisdier in één bed als je deze net behandeld hebt. Lees altijd de bijsluiter voor instructies. 

Houd producten met fluralaner altijd buiten het zicht en bereik van kinderen. Jonge kinderen stoppen vaak van alles in hun mond en kunnen het zo per ongeluk binnenkrijgen. Ook zijn zij gevoeliger voor fluralaner door hun lagere lichaams-gewicht.

Meer informatie

Fluralaner in het nieuws

Er werd beweerd dat het behandelen van honden met anti-vlooienmiddel met fluralaner mogelijk ernstige bijwerkingen zou geven: honden zouden erdoor kunnen overlijden. Wetenschappers hebben het verband tussen behandelen met fluralaner en overlijden van honden nooit aangetoond. Wel staat in de bijsluiter van tabletten waarin fluralaner zit dat je voorzichtig moet zijn als je hond epilepsie heeft.

Wat zegt de wet over fluralaner?

In de Europese en daarmee ook Nederlandse wetgeving (Verordening (EU) 2019/6) staat dat de producent van een diergeneesmiddel moet kunnen laten zien dat het product werkzaam is en geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens, dier en omgeving, wanneer het gebruikt wordt volgens de voorschriften. Het Bureau Diergeneesmiddelen coördineert de toelating. Fluralaner is ook opgenomen is in de Europese Verordening (37/2010/EU). Hierin staat dat deze stof ook gebruikt mag worden bij pluimvee. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen door producenten en importeurs.). Hierin staat dat deze stof ook gebruikt mag worden bij pluimvee. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen door producenten en importeurs.