Toepassing

Fluralaner wordt gebruikt in diergeneesmiddelen voor de bestrijding van vlooien en teken in katten en honden. Dit kan in vorm van druppels die je gemakkelijk kan aanbrengen op de huid van je huisdier (spot-on genoemd) en tabletten. Fluralaner mag ook gebruikt worden bij pluimvee, zoals kippen, ter bestrijding van bloedluis.

Actuele stand van zaken

De Wet Dieren schrijft voor dat de producent van een diergeneesmiddel moet kunnen aantonen dat het middel werkzaam is en geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens, dier en omgeving, wanneer het gebruikt wordt volgens de voorschriften. Deze wet is gebaseerd op Europese regelgeving. De toelating wordt gecoördineerd door Bureau Diergeneesmiddelen. Fluralaner is ook opgenomen is in de Europese Verordening (37/2010/EU). Hierin staat dat deze stof gebruikt mag worden bij pluimvee. De NVWA houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen door producenten en importeurs.

In het nieuws
Fluralaner zou ernstige bijwerkingen kunnen geven bij honden. Wanneer honden behandeld werden met een anti-vlooienmiddel met fluralaner erin, werd beweerd dat het zelfs het overlijden van deze honden kan veroorzaken. Echter dit verband is nooit wetenschappelijk aangetoond.

Risicotoelichting

Fluralaner kan irritatie geven van de huid en de ogen. Contact met de huid en ogen moet vermeden worden. Je mag daarom niet roken, eten of drinken terwijl je met fluralaner werkt. Was je handen na gebruik van producten met fluralaner erin. Ook mag je de hond of kat niet aaien totdat de behandelde plek droog is. Slaap ook niet met je huisdier in één bed als deze net behandeld is. Lees altijd de bijsluiter voor instructies. 

Bij zijn producten met fluralaner erin . Jonge kinderen snappen nog niet altijd dat diergeneesmiddelen niet bedoeld zijn om op te eten en vinden alles interessant om te proberen en proeven. Daarbij zijn zij gevoeliger voor fluralaner door hun lage lichaamsgewicht. Houd producten met fluralaner daarom altijd buiten het bereik van kinderen.