In het kort

Fluralaner doodt parasieten en zit daarom in anti-vlooienmiddelen. Bij zijn producten met fluralaner . Fluralaner kan irriterend zijn voor de huid en de ogen. Vermijd daarom contact met de huid en ogen. Houd producten met fluralaner buiten het bereik van kinderen.

Waarom zit deze stof in producten?

Fluralaner zit in diergeneesmiddelen om vlooien en teken bij katten en honden te bestrijden. Je kan bijvoorbeeld druppels aanbrengen op de huid van je huisdier (spot-on genoemd) of tabletten met fluralaner geven. Fluralaner mag ook gebruikt worden bij pluimvee, zoals kippen, om bloedluis te bestrijden.

Is deze stof veilig?

Fluralaner kan irriterend zijn voor de huid en de ogen. Contact met de huid en ogen moet je dan ook vermijden. Je mag daarom niet roken, eten of drinken terwijl je met producten met fluralaner erin werkt. Was je handen na gebruik van deze producten. Ook mag je je hond of kat niet aaien totdat de behandelde plek droog is. Slaap ook niet met je huisdier in één bed als je deze net behandeld hebt. Lees altijd de bijsluiter voor instructies. 

Bij normaal gebruik zijn producten met fluralaner veilig. Houd producten met fluralaner altijd buiten het bereik van kinderen. Jonge kinderen stoppen vaak van alles in hun mond en kunnen het zo per ongeluk binnenkrijgen. Daarbij zijn zij gevoeliger voor fluralaner door hun lagere lichaamsgewicht.

Meer informatie

Fluralaner in het nieuws

Fluralaner zou mogelijk ernstige bijwerkingen kunnen geven bij honden. Er werd beweerd dat een behandeling met een anti-vlooienmiddel met fluralaner zelfs het overlijden van deze honden kan veroorzaken. Maar wetenschappers hebben dit verband nooit aangetoond.

Wat zegt de wet over fluralaner?

In de Wet Dieren staat dat de producent van een diergeneesmiddel moet kunnen laten zien dat het product werkzaam is en geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens, dier en omgeving, wanneer het gebruikt wordt volgens de voorschriften. Deze wet is gebaseerd op Europese regelgeving. Het Bureau Diergeneesmiddelen coördineert de toelating. Fluralaner is ook opgenomen is in de Europese Verordening (37/2010/EU). Hierin staat dat deze stof ook gebruikt mag worden bij pluimvee. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen door producenten en importeurs.