Toepassing

Fipronil wordt gebruikt in diergeneesmiddelen voor de bestrijding van vlooien, teken (en ook mijten) in katten en honden. Dit kan in de vorm van druppels die je gemakkelijk kan aanbrengen op de huid van je huisdier (spot-on genoemd) of sprays. Fipronil mag niet worden gebruikt bij voedselproducerende dieren, zoals varkens, kippen en koeien. Professionele bedrijven in ongediertebestrijding gebruiken middelen met fipronil bij het bestrijden van kakkerlakken. Eerder is het ook toegelaten als om zaden te beschermen tegen insecten. Nu is er in Nederland geen gewasbeschermingsmiddel meer op de markt dat fipronil bevat.  

Actuele stand van zaken

De Wet Dieren schrijft voor dat de producent van een diergeneesmiddel moet kunnen aantonen dat het middel werkzaam is en geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de mens, dier en omgeving, wanneer het gebruikt wordt volgens de voorschriften. Deze wet is gebaseerd op Europese regelgeving. De toelating wordt gecoördineerd door Bureau Diergeneesmiddelen.

Ditzelfde geldt voor het gebruik van fipronil als gewasbeschermingsmiddel en biocide. In de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en , die gebaseerd is op Europese regelgeving, staat dat het voor de gezondheid van de mens en voor het milieu tot een minimum beperkt moet worden. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( ) besluit of een product toegelaten wordt in Nederland.
Fipronil mag niet worden gebruikt als diergeneesmiddel voor voedselproducerende dieren zoals koeien, varkens en kippen. De NVWA houdt toezicht op de naleving van de wettelijke eisen door producenten en importeurs.

In het nieuws:
Fipronil is niet toegelaten als diergeneesmiddel voor voedselproducerende dieren. Recent was er de fipronilcrisis, een voedselschandaal dat aan het licht kwam in 2017. Producten met fipronil werden illegaal gebruikt in kippenstallen om bloedluis te bestrijden. Als gevolg hiervan zat er fipronil in de eieren van kippen uit deze stallen.

Risicotoelichting

Fipronil kan irriterend zijn voor de slijmvliezen, de huid en de ogen. Contact met de huid en ogen moet dan ook vermeden worden. Je mag daarom niet roken, eten of drinken terwijl je met fipronil werkt. Was je handen na gebruik van producten met fipronil erin. Ook mag je de hond of kat niet aaien totdat de behandelde plek droog is. Slaap ook niet met je huisdier in één bed als deze net behandeld is. Lees altijd de bijsluiter voor instructies.

Bij zijn producten met fipronil erin . Sommige mensen zijn gevoelig voor fipronil en kunnen allergische reacties krijgen na contact met de huid. Als je weet dat je allergisch bent voor fipronil, kun je beter een product zonder fipronil erin kiezen. 

Jonge kinderen snappen nog niet altijd dat diergeneesmiddelen niet bedoeld zijn om op te eten en vinden alles interessant om te proberen en proeven. Daarbij zijn zij gevoeliger voor fipronil door hun lage lichaamsgewicht. Houd producten met fipronil daarom altijd buiten het bereik van kinderen.
Als je een spray gebruikt, is er een kans dat je het inademt. Gebruik een spray daarom alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte. Spray van je af, ademde spray niet in en gebruik handschoenen.