Toepassing

Aluminium is een metaal dat in persoonlijke verzorgingsproducten wordt gebruikt. In deodorant wordt aluminium toegepast in de vorm van ‘aluminiumzouten’. Dit zijn chemische stoffen waar aluminium in zit. De meest gebruikte variant is aluminium chloorhydraat. In anti-transpirant deodorant zorgt het aluminiumzout er (tijdelijk) voor dat het zweet er niet uit komt en de huid droog blijft. Soms worden Aluminium zirconium of Aluminium sesquichlorohydrate nog toegepast in deodorant.

Actuele stand van zaken

Voor de variant aluminium zirconium is in de Europese Cosmeticaverordening (1223/2009/EG) vastgelegd welke varianten gebruikt mogen worden in persoonlijke verzorgingsproducten en tot welke concentratie. Daarnaast is vastgelegd dat deze zirconium-variant in geen enkel persoonlijk verzorgingsproduct in de vorm van een spray gebruikt mogen worden.

In de (sociale) media is ongerustheid ontstaan over een mogelijk verband tussen aluminiumzouten (met name aluminium chloorhydraat) in persoonlijke verzorgingsproducten en het ontstaan van borstkanker. In betrouwbare wetenschappelijke studies wordt echter geen direct verband aangetoond tussen het gebruik van deodorant met aluminium en het ontstaan van borstkanker bij mensen. Ook een onafhankelijk, wetenschappelijk comité dat de Europese Commissie adviseert over de veiligheid van stoffen in persoonlijke verzorgingsproducten (SCCS) bevestigt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor een verband tussen het gebruik van deodorant met aluminium en borstkanker. Ook niet wanneer de oksel onthaard is.


Risicotoelichting

Bij zijn producten die aluminium bevatten om gebruikt worden.