In het kort

Polyaminopropyl biguanide (PHMB) is een . Deze stof zorgt er ook voor dat een product langer houdbaar is. Bij zijn producten met PHMB erin voor baby’s, kinderen en volwassenen.

Waarom zit deze stof in producten?

PHMB is een desinfectiemiddel dat kan doden. Een kleine hoeveelheid van deze stof zit bijvoorbeeld in lenzenvloeistof en doodt de micro-organismen op je lenzen. In persoonlijke verzorgingsproducten wordt PHMB soms gebruikt als . PHMB zit soms ook in desinfectiemiddelen voor professioneel gebruik waarmee micro-organismen bestreden worden.

Is deze stof veilig?

Bij normaal gebruik zijn producten met PHMB erin veilig voor baby’s, kinderen en volwassenen. Omdat de chemische stof PHMB in verschillende producten kan zitten, kan je vaak in aanraking komen met deze stof. Dit is niet schadelijk voor je gezondheid. De totale hoeveelheid PHMB waarmee je dagelijks in contact kan komen als je persoonlijke verzorgingsproducten of bijvoorbeeld lenzenvloeistof gebruikt, is zo laag dat er geen extra zijn.

Meer informatie

PHMB kan een allergie veroorzaken als je gedurende een lange tijd grote hoeveelheden PHMB binnenkrijgt. Ook is PHMB een stof die mogelijk kankerverwekkend is als je er veel van binnen krijgt.  Daarom zijn er regels over hoeveel PHMB er in een product mag zitten. In persoonlijke verzorgingsproducten mag maximaal 0,1% PHMB zitten. Die hoeveelheid is veilig voor baby's, kinderen en volwassenen. Dit is in 2017 bepaald door een wetenschappelijk comité dat de Europese Unie adviseert over de veiligheid van stoffen in persoonlijke verzorgingsproducten (SCCS). PHMB mag niet gebruikt worden in persoonlijke verzorgingsproducten die je kan inademen. 

PHMB zit naast persoonlijke verzorgingsproducten ook in lenzenvloeistof. Lenzenvloeistof is een medisch hulpmiddel en valt onder de Verordening medische hulpmiddelen (EU 2017/45). In deze verordening is niet per stof vastgelegd hoeveel van een stof in een product mag zitten. Wel is afgesproken hoeveel van een kankerverwekkende stof maximaal in een product mag zitten. In lenzenvloeistof zit meestal maar 0,0002% PHMB. Dat is minder dan de 0,1% die het SCCS als maximale hoeveelheid aangeeft voor persoonlijke verzorgingsproducten.  Ook lenzenvloeistof met PHMB is dus veilig te gebruiken voor kinderen en volwassenen.