In het kort

Polyaminopropyl biguanide (PHMB) is een . Ook zorgt deze stof ervoor dat een product langer houdbaar is. Bij zijn producten met PHMB .

Waarom zit deze stof in producten?

PHMB is een desinfectiemiddel dat kan doden. Een kleine hoeveelheid van deze stof zit bijvoorbeeld in lenzenvloeistof en doodt de micro-organismen op je lenzen. In persoonlijke verzorgingsproducten wordt PHMB soms gebruikt als , zodat een product langer houdbaar is. PHMB zit soms ook in desinfectiemiddelen voor professioneel gebruik waarmee micro-organismen bestreden worden.

Is deze stof veilig?

Bij normaal gebruik zijn producten met PHMB veilig. PHMB is een stof die allergie kan veroorzaken en die mogelijk kankerverwekkend is als je er veel van binnenkrijgt. Bij normaal gebruik van producten met PHMB is de totale hoeveelheid PHMB waarmee je dagelijks in contact komt zo laag dat er geen gezondheidsrisico’s zijn.

Meer informatie

Wat zegt de wet over PHMB?

PHMB in persoonlijke verzorgingsproducten

In persoonlijke verzorgingsproducten mag maximaal 0,1% PHMB zitten. Die hoeveelheid is veilig. Dit is in 2017 bepaald door een wetenschappelijk comité dat de Europese Unie adviseert over de veiligheid van stoffen in persoonlijke verzorgingsproducten (SCCS). PHMB mag niet gebruikt worden in persoonlijke verzorgingsproducten die je kan inademen. 

PHMB in lenzenvloeistof

PHMB zit naast persoonlijke verzorgingsproducten ook in lenzenvloeistof. Lenzenvloeistof is een medisch hulpmiddel en valt onder de Verordening medische hulpmiddelen (EU 2017/45). In deze verordening is niet per stof vastgelegd hoeveel van een stof in een product mag zitten. Wel is afgesproken hoeveel van een kankerverwekkende stof maximaal in een product mag zitten. In lenzenvloeistof zit meestal maar 0,0002% PHMB. Dat is minder dan de 0,1% die het SCCS als maximale hoeveelheid aangeeft voor persoonlijke verzorgingsproducten.  Ook lenzenvloeistof met PHMB is dus veilig te gebruiken.