In het kort

Triton X-100 is een . Deze stof schakelt sommige virussen uit. Triton X-100 kan in de extractievloeistof van corona zelftesten zitten. Bij zijn producten met triton X-100 .

Waarom zit deze stof in producten?

Triton X-100 is een detergent. Deze stof schakelt sommige virussen uit. Triton X-100 kan in de extractievloeistof van corona zelftesten zitten. Verder gebruiken laboratoria triton X-100. De stof wordt daar vooral gebruikt in experimenten met cellen, omdat de cellen uit elkaar vallen door triton X-100.

Is deze stof veilig?

In producten, zoals corona zelftesten, zit triton X-100 in een hele lage concentratie. Daarom zijn deze producten met triton X-100 bij normaal gebruik veilig.

Op buitenlandse internetfora wordt triton X-100 gepromoot voor het schoonmaken van vinylplaten. Op deze fora wordt aangeraden zelf geconcentreerde triton X-100 te verdunnen met andere stoffen. Triton X-100 kan gevaarlijk zijn in geconcentreerde vorm. De stof kan huidirritatie en oogschade veroorzaken. Ook is het schadelijk om de stof in te slikken. Daarom is het niet veilig om zelf met geconcentreerde triton X-100 te werken, voor bijvoorbeeld het schoonmaken van vinylplaten.

Meer informatie

Wat zegt de wet over triton X-100?

Triton X-100 moet voldoen aan de Europese wetgeving voor het gebruik van chemische stoffen, de REACH verordening (1907/2006/EG). Triton X-100 staat op de lijst met zeer zorgwekkende stoffen van ECHA, het Europees Chemicaliën Agentschap, en is autorisatie-plichtig. Dit betekent dat bedrijven de stof alleen mogen gebruiken na goedkeuring. De Europese commissie geeft deze toestemming alleen als een bedrijf de beheerst en triton X-100 uiteindelijk vervangt door veiligere alternatieven. In de toekomst mag triton X-100 helemaal niet meer gemaakt, gebruikt of geïmporteerd worden.

Waarom staat triton X-100 op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen?

Triton X-100 kan via afvalwater in het milieu terechtkomen. In het milieu wordt triton X-100 afgebroken naar onder andere nonylfenol. Nonylfenol heeft een hormoonverstorend effect op leven in het water, bijvoorbeeld op vissen.