In het kort

Natrium azide is een . De stof remt de groei van bacteriën, waardoor een product langer houdbaar blijft. Natrium azide zit onder andere in de extractievloeistof van corona zelftesten. Bij zijn producten met natrium azide .

Waarom zit deze stof in producten?

Natrium azide is een conserveermiddel. Deze stof remt de groei van bacteriën. Daardoor zijn producten langer houdbaar. Natrium azide kan in de extractievloeistof van corona zelftesten zitten. De stof wordt ook gebruikt in ziekenhuizen en laboratoria als biocide. Verder gebruiken laboratoria natrium azide, bijvoorbeeld om reacties te versnellen of stoffen aan te tonen. Natrium azide kan ook worden gebruikt in airbags en in evacuatieglijbanen en schietstoelen van vliegtuigen. De stof kan namelijk in hoge concentraties na verhitting explosief worden.

Is deze stof veilig?

In producten, zoals corona zelftesten, zit een hele lage concentratie natrium azide. Daarom zijn deze producten met natrium azide bij normaal gebruik veilig.

In geconcentreerde vorm is natrium azide gevaarlijk. De stof kan dodelijk zijn na inslikken, inademing of na contact met de huid.

Meer informatie

Wat zegt de wet over natrium azide?

Natrium azide moet voldoen aan de Europese wetgeving voor het gebruik van chemische stoffen, de REACH verordening (1907/2006/EG).