Toepassing

Maismeel wordt gemaakt door maiskorrels te vermalen tot een meel. Van maismeel kunnen bepaalde voedselproducten gemaakt worden. Bijvoorbeeld tortilla's en brood. Maismeel wordt ook gebruikt om speelmais van te maken.

Actuele stand van zaken

Wat is het verschil tussen maismeel en maiszetmeel?

Maismeel wordt gemaakt van de hele vermalen maiskorrel. Maiszetmeel (ook bekend als maizena) wordt alleen gemaakt van het zetmeel uit de korrel. Maiszetmeel bevat geen eiwitten en vetten. Maismeel is een lang houdbaar product dat wordt gebruikt bij het maken van bijvoorbeeld brood, chips en taco’s.

Mogelijke vervuilingen 

Mais kan vervuild zijn met mycotoxinen zoals fumonisine of aflatoxine. Mycotoxinen zijn giftige stoffen die door bepaalde schimmels worden gemaakt. Vanwege de schadelijkheid van deze stoffen zijn er voor diverse mycotoxinen normen vastgelegd in de Europese wetgeving. In de Verordening EG 1881/2006 (6.1) zijn de maximaal toegestane gehaltes voor bepaalde mycotoxinen opgenomen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van wettelijke eisen door producenten en importeurs. 

Risicotoelichting

Bij zijn producten met maismeel erin voor zowel baby's, kinderen als volwassenen.