In het kort

Lignine is een natuurlijk in de celwanden van planten en bomen. Lignine is een belangrijke grondstof voor het maken van consumentenproducten, zoals papier en verf. Bij zijn producten met lignine .

Waarom zit deze stof in producten?

Lignine is een natuurlijk polymeer en zit vaak in producten als lijmstof. Lignine komt voor in de celwanden van bomen en planten en zorgt ervoor dat deze sterk en flexibel zijn. Lignine wordt gewonnen uit hout.

Lignine werd eerst vooral gezien als een afvalproduct van de papierindustrie. Tegenwoordig wordt lignine op verschillende manieren in producten gebruikt, bijvoorbeeld als in karton, verf of hars en als grondstof van chemicaliën of biobrandstoffen. Producenten laten lignine ook steeds vaker in papier zitten en voegen het soms zelfs extra toe voor het maken van rietjes. De rietjes zijn dan sterker en lossen minder snel op in water. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van lignine als groene grondstof in bouwmaterialen.

Is deze stof veilig?

Bij normaal gebruik zijn producten met lignine veilig.

Meer informatie

Houtvrij en houthoudend papier

Papier wordt gemaakt van natuurlijke vezels uit bijvoorbeeld hout. Om “houtvrij” papier een witte kleur te geven, is deze grondstof zo sterk behandeld dat er nog weinig lignine (houtstof) aanwezig is. “Houthoudend” papier bevat nog wel veel lignine, waardoor er minder bomen en minder chemische stoffen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid papier te maken.

Wat zegt de wet over lignine?

Er is geen wettelijke maximum hoeveelheid voor lignine in producten vastgelegd in richtlijnen. Het is aan de producent om te beoordelen of een gebruikte hoeveelheid veilig is.