Overzicht andere informatiebronnen

Wil je meer weten over chemische stoffen in consumentenproducten en over het gebruiken van producten? Bekijk dan de websites van de organisaties die dit platform mogelijk gemaakt hebben:

Meer informatie over chemische stoffen in voeding vind je bij: 


Informatie over chemische stoffen in dagelijkse producten en het milieu vind je bij:

Meer informatie over de veiligheid van gewasbeschermingsmiddelen en vind je bij:

  • College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden: www.ctgb.nl

Artsen en verpleegkundigen kunnen met vragen over de behandeling van vergiftigingen terecht bij:

Andere organisaties die informatie over producten aan consumenten en professionals geven zijn:

De producenten en leveranciers van verschillende consumentenproducten worden vertegenwoordigd door brancheverenigingen. Hieronder vind je de belangrijkste:

Meer informatie over wet- en regelgeving is hier te vinden:

De belangrijkste wetenschappelijke bronnen die geraadpleegd zijn: