Helaas, (nog) geen resultaten. De website wordt de komende jaren uitgebreid met meer producten en chemische stoffen. Waarzitwatin geeft informatie over chemische stoffen in huishoudelijke producten. De website bevat géén informatie over producten voor professioneel gebruik en gaat niet over voeding of milieu.