Toepassing

Glyfosaat is een die in onkruidbestrijdingsmiddelen zit. Het doodt of beschadigt de planten waarmee het in aanraking komt.

Actuele stand van zaken

Glyfosaat is in de jaren 70 van de vorige eeuw ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Monsanto en bekend onder de merknaam Roundup. Tegenwoordig maken andere producenten ook glyfosaat. Er is veel wetenschappelijk en maatschappelijke discussie over de vraag of het gebruik van glyfosaat wel is. Bijvoorbeeld of het kankerverwekkend is of niet.

Is glyfosaat kankerverwekkend?

Er is veel discussie over de vraag of glyfosaat kankerverwekkend zou zijn. Internationale instanties hebben hierover verschillende meningen. Dit komt omdat ze andere informatie gebruiken bij hun beoordeling óf op basis van dezelfde informatie andere conclusies trekken. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) vinden dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. 

Schadelijke hulpstof tallowamine verboden

Tallowamine is een stof die producenten soms toevoegen aan onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat. Het is een hulpstof, die zorgt dat de werkzame stof beter werkt. Tallowamine zorgt ervoor dat glyfosaat vloeibaarder wordt en zich zo beter over een oppervlak kan verspreiden. Maar de hulpstof tallowamine maakt onkruidbestrijdingsmiddelen ook minder veilig voor de gebruiker. Het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen waarin zowel glyfosaat als tallowamine zitten, kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van de gebruiker. Onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat én tallowamine mogen daarom niet meer worden gebruikt in Nederland.

Wat zegt de wet?

Thuis mag je onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat gebruiken in de tuin. Ook in de landbouw mogen boeren en telers onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat gebruiken. Andere professionals, zoals hoveniers, mogen dat niet meer (zie het Besluit en de Regeling). Als uitzondering hierop mogen onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat wel gebruikt worden langs het spoor en op vliegvelden. Daar mag het wel, omdat andere manieren om onkruid te bestrijden daar niet goed mogelijk of gevaarlijk zijn.

De EFSA beoordeelt om de zoveel jaar de veiligheid van werkzame stoffen in onkruidbestrijdingsmiddelen, dus ook van glyfosaat. Het College voor de toelating van en ( ) beoordeelt in Nederland of een onkruidbestrijdingsmiddel met glyfosaat veilig is voor mens, dier en milieu. Het Ctgb bepaalt ook of een onkruidbestrijdingsmiddel mag worden gebruikt in Nederland.

Glyfosaat in grond- en oppervlaktewater

Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat niet bij regen of als het binnen 6 uur gaat regenen, want dan spoelt het makkelijker weg. In de buurt van vijvers of sloten komt het dan in het water terecht en kan het schadelijk zijn voor het leven in het water. Vanaf de stoep of oprit spoelt het ook heel makkelijk af naar het riool. Glyfosaat kan ook de kwaliteit van het drinkwater bedreigen. Uiteindelijk komt glyfosaat, of de stof AMPA waarin glyfosaat wordt omgezet, terecht in het grond- of oppervlaktewater. Uit het grond- of oppervlaktewater wordt ook drinkwater gemaakt. In dit water mag niet te veel glyfosaat en AMPA zitten.

Risicotoelichting

Als je onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat erin gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing van de producent, is dat veilig. Houd onkruidbestrijdingsmiddelen met glyfosaat buiten bereik van kinderen. Zorg ook dat kinderen bijvoorbeeld geen planten aanraken of over plekken kruipen die pas behandeld zijn.